Säv

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Vetenskapliga synonym: Scirpus lacustris L.
Svenska synonym: kolvass, sjösäv

Sjøsevaks Sø-Kogleaks Järvikaisla Votasef Common Club-rush Gewöhnliche Teichsimse

Säv Beskrivning. Säv är ett högväxt halvgräs med trint strå. Strået är mörkgrönt och bladen är oftast starkt reducerade och består bara av korta basala slidor. På djupt eller rinnande vatten kan dock arten ibland utveckla långa smala blad men istället blir då strået förkrympt. Axsamlingen består av flera mångblommiga ax, stödbladet är långt och når över axsamlingen. Axfjällen är jämnbruna och saknar körtlar. Blommorna har tre märken. Nöten är trekantig.
Säv kan förväxlas med blåsäv (S. tabernaemontani), men den senare är mer blågrön i färgen och har axfjäll med röda körtlar, blommor med två märken, samt plattad nöt.

Säv

Utbredning. Sjösäv finns i hela Sverige och är vanlig överallt utom i landets norra delar. Den växer bara i sötvatten, medan blåsäv (S. tabernaemontani) huvudsakligen återfinns i bräckvatten. Nyman (1868) har en målande beskrivning av sävens växtplats: "Den växer gerna der vattnet är så djupt, att det icke kan bottenfrysa, och den uppträder vanligen så talrikt och i så täta massor att den bildar på vattnet riktiga små skogar, i hvilka vinden leker då den under sin gång kröker den böjliga Säven, med hvars mörka strån Svärdsliljan gerna blandar några lysande gula blommor". Första fynduppgift är från 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Säv, axsamlingar

Användning. Säv har bland annat använts till taktäckning och även till att fläta mattor, tunnbindare utnyttjade stråna för tätning. Stråmärgen kunde torkad och malen nyttjas till nödbröd. Linné berättar i Flora Lapponica 1737 om hur stråna utnyttjades som simdynor, han skriver att "Emedan stjälkarna äro svampiga, kunna de, sedan de afskurits, med största lätthet flyta på vattnet. Därför bruka gossar i Sverige sammanbinda dem till knippor, med hvilka de kunna hålla sig uppe, så att de ej sjunka, under det att de söka lära sig simma." (i svensk översättning av T. M. Fries, 1905).

Etymologi. Artnamnet lacustris kommer av latinets lacus (sjö) och syftar på växtplatsen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Schoenoplectus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Så sjungen, sjungen sorgsång,
I sorgsna vågor små,
säf, säf, susa,
våg, våg, slå!"

Ur Säf, säf, susa av Gustaf Fröding (Nya dikter, 1894)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schoe/scholac.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg