Schoenus L.

Axagar

Beskrivning. Fleråriga, tuvbildande halvgräs. Strån trinda, släta. Blad trådsmala, styva, kortare än strået. Bladslidor svartbruna, glänsande. Axsamling av två till sex ax i huvudlik gyttring, tät, svart, plattad,; vid basen omgiven av två uppåtriktade stödblad; inre stödblad kort; yttre stödblad liklångt med eller längre än axsamlingen. Ax fåblommiga. Axfjäll i två rader, kölade. Blommor tvåkönade, med upp till sex kalkborst. Ståndare tre. Stift ett, märken tre. Nöt vitaktig, trekantig.
Kromosomtal: 2n=44, 54 (knappag), 2n=76 (axag).

Etymologi. Släktnamnet Schoenus kommer av grekiskans skhoinos, ett namn på ett halvgräs hos Homeros (800 f. Kr.).

Släktet har 100 arter. I Sverige förekommer de två arterna axag (S. ferrugineus) och knappag (S. nigricans).

Familj: Cyperaceae

Arter:
axag (S. ferrugineus)
knappag (S. nigricans)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schns/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg