Knappag

Schoenus nigricans L.

Svartskjene Sort Skæne Black Bog-rush Schwarzes Kopfried

Knappag Beskrivning. Knappag är ett starkt tuvbildande halvgräs. Stråna blir upp till en halv meter höga och har smala, styva blad som blir längre än halva strået. Vid basen är stråna omgivna av mörkbruna bladslidor. Axsamlingen är svart och består oftast av ett tiotal ax som tillsammans bildar en bred huvudlik gyttring. Det yttre stödbladet är betydligt längre än axsamlingen. Blommorna har upp till fem, mycket korta kalkborst.
Den andra arten i släktet, axag (S. ferrugineus), skiljs genom mindre tuvor, kortare strån, smalt spolformig axsamling och kort yttre stödblad. Hybriden mellan knappag och axag är ganska vanlig på Gotland, den bildar kraftiga tuvor men få strån.

Knappag

Utbredning. Knappag är sällsynt och förekommer idag endast på Öland och Gotland, men fanns förr även i Skåne. Den växer huvudsakligen i kalkrika kärr, så kallade extremrikkärr. Knappag Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nigricans kommer av latinets niger (svart) och betyder svartnande. Namnet knappag omtalas redan av Linné som svenskt namn på arten.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Schoenus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid Aghmyrorne ei långt ifrån Gammelgarns Kyrka på Gotland; Utom Lands har man sedt det i Holland wid Harlems sidan."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schns/schonig.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg