Axag

Schoenus ferrugineus L.

Brunskjene Rust-Skæne Ruosteheinä Brown Bog-rush Rostrotes Kopfried

Axag Beskrivning. Axag är ett vanligen lågväxt halvgräs med smal, svartaktig axsamling. Den växer i mycket täta tuvor som är omgivna av en krans av vissna fjolårsblad. Stråna blir oftast bara tre decimeter höga och har smala styva blad vid basen. Bladen är kortare än halva strået, de basala bladslidorna är svartaktiga. Axag Axsamlingen är svart, smalt spolformig och består av två till fem ax. Det yttre stödbladet är kort, knappt längre än axsamlingen. Blommorna har sex kalkborst som är lika långa som nöten.
Den andra arten i släktet, knappag (S. nigricans), bildar större tuvor, har strån som är omkring dubbelt så höga och dess axsamling består av ett tiotal ax som är omgivna av ett långt stödblad. Hybrider mellan axag och knappag är ganska vanliga på Gotland.

Axag Utbredning. Axag förekommer från Skåne till Lycksele Lappmark, men är sällsynt överallt, utom på Gotland, i norra Uppland och i Jämtland där den är ganska vanlig. Den växer enbart i kalkrika våtmarker, så kallade extremrikkärr. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Axag Etymologi. Artnamnet ferrugineus är latinets ord för rostfärgad. Axag uppges som svenskt namn redan av Linné.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Schoenus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schns/schofer.html
Senaste uppdatering: 8 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg