Bestämningsnyckel

Schoenus L. - Axagar

1. Stödblad ungefär lika långt som axsamlingen. Strån låga.
---axag (S. ferrugineus)
1. Stödblad mycket längre än axsamlingen. Strån höga.
---knappag (S. nigricans)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schns/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg