Rhynchospora Vahl

Småagar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta halvgräs. Strån spensliga, upptill sträva, löst tuvade eller enstaka från krypande jordstam. Axsamling av fem till tjugo ax som sitter i en flocklik eller axlik gyttring. Ax mångblommiga. Blommor tvåkönade. Kalkborst vanligen tre till tolv. Ståndare två eller tre. Stift ett, märken två; stiftbas vidgad, kvarsittande. Nöt plattad eller uppblåst.
Kromosomtal: 2n=32 (brunag), 2n=42 (vitag).

Etymologi. Släktnamnet Rhynchospora kommer av grekiskans rhynkhos (snabel) och spora (frö), vilket syftar på fruktens form.

Släktet har omkring 250 arter. I Sverige förekommer de två arterna vitag (R. alba) och brunag (R. fusca).

Familj: Cyperaceae

Arter:
brunag (R. fusca)
vitag (R. alba)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/rhync/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg