Vitag

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Kvitmyrak Hvid Næbfrø Valkopiirtoheinä White Beak-sedge Weiße Schnabelbinse

Vitag Beskrivning. Vitag är ett vanligen lågväxt, löst tuvat, flerårigt halvgräs med kort jordstam utan utlöpare. De spensliga stråna blir upp till fyra decimeter höga och är något sträva upptill, vid basen är de omgivna av ljusa bladslidor. Bladen är smala, blågröna och rännformiga. Axsamlingen är vitaktig och består av mellan fem och tjugo gyttrade ax, den är vid basen omgiven av en borstlikt stödblad som oftast inte är längre än axsamlingen. Efter blomningen blir axen ljusbruna. Blommorna har två ståndare och tio till tolv kalkborst.
Vitag Vitag är en mycket karaktäristisk art som lätt känns igen på sina vitaktiga ax som sitter i tät gyttring. Den andra arten i släktet, brunag (R. fusca), har brunaktig axsamling och är inte tuvad utan har enstaka strån från en lång krypande jordstam med utlöpare.

Vitag Utbredning. Vitag förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland, sällsynt längre norrut till Torne Lappmark. Den växer ofta i stort antal i våta näringsfattiga myrar, i mossar och fattigkärr. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Vitag Etymologi. Artnamnet alba betyder vit och syftar på axsamlingens färg.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Rhynchospora

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/rhync/rhynalb.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg