Bestämningsnyckel

Rhynchospora Vahl - Småagar

1. Ax vitaktiga. Stödblad ungefär av axsamlingens längd, eller något längre.
---vitag (R. alba)
1. Ax brunaktiga. Stödblad mycket längre än axsamlingen.
---brunag (R. fusca)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/rhync/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg