Bestämningsnyckel

Cyperaceae - Halvgräs

1. Ax med enkönade blommor. Frukt mer eller mindre innesluten i en fjäll- eller blåsformig bildning
---2
1. Ax med tvåkönade blommor. Frukt naken och bara dold av axfjället.
---3

2. Frukt innesluten i ett fruktgömme, vilket är ett slutet blås- eller flaskformat hölje som sitter bakom axfjället.
---starrar (Carex) - 100 arter: bestämningsnyckel
2. Frukt delvis omgiven av ett öppet fjäll som sitter bakom axfjället.
---sävstarrar (Kobresia) - 2 arter: bestämningsnyckel

3. Ax vid mognaden med tät vit, gulaktig eller gulröd ull.
---ullar (Eriophorum) - 7 arter: bestämningsnyckel
3. Ax vid mognaden utan ull, eller med tunn och gles ull.
---4

4. Ax trinda med spiralvis ordnade axfjäll.
---5
4. Ax tydligt plattade med tvåradigt ordnade axfjäll.
---14

5. Strån trinda. Blad saknas, utvecklade som bladslidor vid stråbasen.
---6
5. Strån trinda eller trekantiga. Blad välutvecklade.
---7

6. Högväxta. Strån centimetertjocka.
---sävar (Schoenoplectus) - 2 arter: bestämningsnyckel
6. Lågväxta. Strån högst tre millimeter tjocka.
---8

7. Strån tätt tuvade.
---tuvsävar (Trichophorum) - 2 arter: bestämningsnyckel
7. Strån oftast från krypande jordstam.
---småsävar (Eleocharis) - 7 arter: bestämningsnyckel

8. Blad breda, grågröna, skarpt vassågade.
---agar (Cladium) - 1 art: ag (C. mariscus)
8. Blad smalare, rent gröna, ej vassågade.
---9

9. Storväxt. Blad breda.
---10
9. Småväxt. Blad smala.
---11

10. Strå vasskantigt. Ax i tät samling.
---havssävar (Bolboschoenus) - 1 art: havssäv (B. maritimus)
10. Strå trubbkantigt. Ax i grenig samling.
---skogssävar (Scirpus) - 2 arter: bestämningsnyckel

11. Axsamling plattad, med ax i två rader.
---plattsävar (Blysmus) - 2 arter: bestämningsnyckel
11. Axsamling ej plattad, ej med ax i två rader.
---12

12. Axsamling vid basen med tomma fjäll. Ax med två till tre blommor.
---småagar (Rhynchospora) - 2 arter: bestämningsnyckel
12. Axsamling utan tomma fjäll vid basen.
---13

13. Strån greniga, flytande i vatten. Ax toppställt.
---flytsävar (Eleogiton) - 1 art: flytsäv (E. fluitans)
13. Strån ej greniga, ej flytande i vatten. Ax tillsynes en bit nedom stråtoppen.
---borstsävar (Isolepis) - 1 art: borstsäv (I. setacea)

14. Tätt tuvad, flerårig.
---axagar (Schoenus) - 2 arter: bestämningsnyckel
14. Löst tuvad, ettårig.
---parasollsävar (Cyperus) - 1 art: dvärgag (C. fuscus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg