Kobresia Willd.

Sävstarrar

Beskrivning. Fleråriga, tätt tuvade halvgräs. Strå trint. Blad raka, smala, fårade; nedre bladslidor välutvecklade, bruna. Ax ensamt eller med flera likformiga ax. Axfjäll bruna. Blommor enkönade, kalkborst saknas. Hanblomma med tre ståndare. Honblomma omslutna av ett öppet fjäll (förblad), märken tre. Nöt trekantig.
Kromosomtal: 2n=58 (enaxig sävstarr), 2n=76 (fleraxig sävstarr).

Övrigt. Sävstarrar liknar starrar (Carex) i att ha enkönade blommor, men honblommorna är omgivna av ett öppet fjäll istället för ett slutet fruktgömme som hos starrar.
Det som synbarligen ser ut att vara ax hos sävstarrar är i själva verket samlingar av små, mycket reducerade ax. Dessa kan vara rent hanliga eller bestå av både han- och honblommor.

Etymologi. Släktnamnet Kobresia hedrar den tyske naturaliesamlaren Paul von Kobres (1747-1823).

Släktet har 35 arter i tempererade områden på Norra halvklotet. I Sverige förekommer bara de två arterna enaxig sävstarr (K. myosuroides) och fleraxig sävstarr (K. simpliciuscula).

Familj: Cyperaceae

Arter:
enaxig sävstarr (K. myosuroides)
fleraxig sävstarr (K. simpliciuscula)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/kobre/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 september 1997
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg