Isolepis R. Br.

Borstsävar

Beskrivning. Vanligen ettåriga, lågväxta, tuvade halvgräs. Strån tunna, trinda, bladlösa; bladslidor ofta rödaktiga. Ax mångblommiga, små, ensamma eller två tillsammans i stråtoppen; stödblad uppåtriktat, strålikt. Axfjäll svarta, mittnerv grön. Blommor tvåkönade, utan kalkborst. Ståndare en eller två. Stift ett, märken tre. Nöt trekantig, utan kalkborst.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Ibland inkluderas även arten flytsäv (Eleogiton fluitans) i släktet.

Etymologi. Släktnamnet Isolepis kommer av grekiskans isos (lika) och lepis (fjäll) och betyder 'med lika fjäll', vilket syftar på axfjällen.

Släktet har 70 arter som huvudsakligen finns i varmare områden, i Sverige förekommer endast borstsäv (I. setacea).
Fönstersäv (I. cernua) säljs ofta som krukväxt.

Familj: Cyperaceae

Art:
borstsäv (I. setacea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/isole/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg