Borstsäv

Isolepis setacea (L.) R. Br.

Vetenskapliga synonym: Scirpus setacea L., Schoenoplectus setaceus (L.) Palla

Bustsevaks Børste-Kogleaks Sukaluikka Strandafinnungur Bristle Club-rush Borstige Moorbinse

Ax av borstsäv

Beskrivning. Borstsäv är en späd lågväxt art som växer i små tuvor. Stråna är livligt gröna och har ett eller två små ax i toppen. Axen är två till fyra millimeter långa och har svarta axfjäll med grön mittnerv. Axets stödblad är uppåtriktat och ger intryck av att fortsätta strået så att axen tycks sitta sidställda. Nöten är brun och längsribbad.
Borstsäv har ett mycket karaktäristiskt utseende och kan knappast förväxlas med någon annan art, men den är ofta liten och kan vara svår att få syn på.

Borstsäv

Utbredning. Borstsäv är ganska sällsynt på fuktig sandmark, gärna vid havet. Den har en västlig utbredning och förekommer i några få sydsvenska landskap. Arten är konkurrenssvag och trivs bäst på ställen där marken blottas, till exempel av kreaturstramp. Första fynduppgift är från Skanör där den hittades av Linné under hans skånska resa 1749, uppgiften publicerades 1751 (Nordstedt 1920).

Borstsäv

Etymologi. Artnamnet setacea kommer av latinets seta (borst) och betyder borstlik, vilket syftar på de tunna stråna.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Isolepis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/isole/isolset.html
Senaste uppdatering: 2 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg