Bestämningsnyckel

Eriophorum L. - Ullar

1. Ax flera, omgivna av ett till tre stödblad.
---2
1. Ax ensamt, utan stödblad.
---4

2. Axskaft släta.
---ängsull (E. angustifolium)
2. Axskaft sträva.
---3

3. Tuvad. Blad tre till åtta millimeter breda.
---gräsull (E. latifolium)
3. Ej tuvad. Blad högst två millimeter breda.
---kärrull (E. gracile)

4. Tuvad.
---5
4. Strån enstaka från krypande jordstam.
---6

5. Axfjäll grå, genomskinliga. Ull vit.
---tuvull (E. vaginatum)
5. Axfjäll svartaktiga, mer eller mindre ogenomskinliga. Ull gulvit.
---myrull (E. brachyantherum)

6. Nedre bladslidor rödaktiga. Ull gulröd.
---rostull (E. russeolum)
6. Nedre bladslidor gulbruna. Ull vit.
---polarull (E. scheuchzeri)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eriop/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg