Gräsull

Eriophorum latifolium Hoppe

Svenska synonym: bredbladig ängsull

Breiull Bredbladet Kæruld Lettovilla Broad-leaved Cottongrass Breitblättriges Wollgras

Gräsull

Beskrivning. Gräsull är ett löst tuvat halvgräs utan utlöpare. Strået är upp till en halv meter högt och har en toppställd axsamling. Bladen är platta, tre till åtta millimeter breda, och ljusgröna till rent gröna. Axsamlingen består oftast av fem till tio ax som sitter på långa och tydligt sträva axskaft, stödbladen är korta. Axfjällen är ennerviga. Efter blomningen tillväxer blommornas kalkborst och bildar en rent vit ull.
Gräsull är en av de tre arter i släktet som har mer än ett ax, ängsull (E. angustifolium) skiljs genom släta, plattade axskaft och kärrull (E. gracile) skiljs genom smala trekantiga blad och bara två till fyra ax. De övriga arterna i släktet ullar (Eriophorum) har bara ett ax i toppen av strået.

Gräsull

Utbredning. Gräsull förekommer tämligen allmänt till sparsamt från Skåne till Jämtland, längre norrut är den sällsynt. Den växer i kalkrika fuktängar och myrar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet latifolia kommer av latinets latus (bred) och folium (blad), och betyder bredbladig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eriophorum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eriop/eriolat.html
Senaste uppdatering: 2 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg