Eleogiton Link

Flytsävar

Beskrivning. Krypande eller flytande, delvis nedsänkta, fleråriga vattenväxter med smal jordstam. Strån grenade, plattade, rikbladiga, ibland mycket långa och rotslående vid noderna. Blad smala, rännformade till trådfina. Ax äggrunda, ensamma, på långa skaft från grenspetsarna; stödblad saknas. Axfjäll ljusgröna, hinnkantade. Blommor tvåkönade, kalkborst saknas. Ståndare tre. Stift ett, märken två eller tre. Frukt en något plattad nöt.
Kromosomtal: 2n=60.

Övrigt. Flytsävar inkluderas ofta i släktet borstsävar (Isolepis).

Etymologi. Släktnamnet Eleogiton kommer av grekiskans helos (kärr) och geiton (granne) och syftar på artens växtplats.

Släktet har, tillsammans med släktet borstsävar (Isolepis), omkring 70 arter. I Sverige förekommer endast arten flytsäv (E. fluitans).

Familj: Cyperaceae

Art:
flytsäv (E. fluitans)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleog/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg