Eleocharis R. Br.

Småsävar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta halvgräs. Strån ogrenade, gröna, bladlösa, vanligen trinda, vid basen med ett par bladslidor. Ax ensamt, toppställt, elliptiskt, vanligen mångblommigt. Axfjäll spiralställda. Blomma tvåkönad, med upp till åtta kalkborst. Ståndare tre. Stift ett, märken två eller tre. Nöt rundat trekantig, stiftbas (stylopodium) vanligen uppsvälld, kalkborst kvarsittande.
Kromosomtal: varierande.

Etymologi. Släktnamnet Eleocharis kommer av grekiskans helos (kärr) och charis (prydnad) och betyder 'en prydnad för kärr', vilket kan tyckas egendomligt med tanke på arternas oansenliga uppenbarelse.

Släktet har omkring 150 arter. I Sverige förekommer sju arter, en av de vanligaste är agnsäv (E. uniglumis) som är en karaktärsväxt på havsstrandängar. Arten vattenkastanj (E. tuberosa) odlas i Kina för sina ätliga stamknölar.

Familj: Cyperaceae

Arter:
agnsäv (E. uniglumis)
dvärgsäv (E. parvula)
dysäv (E. multicaulis)
knappsäv (E. palustris)
nålsäv (E. acicularis)
tagelsäv (E. quinqueflora)
veksäv (E. mamillata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg