Agnsäv

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

Vetenskapliga synonym: Scirpus palustris L. ssp. uniglumis (Link) Cajander, S. uniglumis Link; S. uniglumis Link var. fennicus (Palla) Vestergren (ssp. uniglumis var. fennica)
Svenska synonym: vanlig agnsäv (ssp. uniglumis var. uniglumis), alvaragnsäv (ssp. sterneri), baltisk agnsäv (ssp. uniglumis var. vestergrenii), bottnisk agnsäv (ssp. uniglumis var. fennica)

Fjøresevaks Enskællet Sumpstrå Meriluikka Vatnsnál Slender Spike-rush Einspelzige Sumpfbinse

Agnsäv

Beskrivning. Agnsäv är ett vanligen lågväxt halvgräs med bladlöst strå. Stråna sitter i små grupper från en krypande jordstam, de är ganska styva och vanligen mörkgröna. Typiskt för agnsäv är att endast nedersta axfjället är tomt och att dess bas når runt hela strået. Detta gör att hela axet ofta lutar något. Frukterna saknar eller har högst fyra kalkborst. Två underarter brukar urskiljas, alvaragnsäv (ssp. sterneri Strandh.) som har grågrönt strå och mörka axfjäll med bred hinnkant, samt huvudunderarten (ssp. uniglumis). Den senare är variabel och har delats i tre varieteter. Agnsäv Huvudvarieteten vanlig agnsäv (var. uniglumis) har tunna strån och frukter med kalkborst, bottnisk agnsäv (var. fennica (Palla) Hyl.) har också tunna strån men frukterna saknar kalkborst, och slutligen baltisk agnsäv (var. vestergrenii Hyl.) som har höga strån men frukter utan kalkborst.
Agnsäv kan lätt förväxlas med knappsäv (E. palustris), men den senare har två tomma axfjäll vid basen av axet, som var och ett når till halva stråets bredd.

Agnsäv

Utbredning. Agnsäv växer på fuktig, gärna saltpåverkad mark. Den är vanlig på havsstränder i hela landet och växer ofta tillsammans med arter som salttåg (Juncus gerardii), rödsvingel (Festuca rubra), strandkrypa (Glaux maritima) och havssälting Agnsäv (Triglochin maritimum). Agnsäv förekommer också sällsynt i inlandet. I vätar på Ölands alvar finns underarten alvaragnsäv (ssp. sterneri). Första fynduppgift publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uniglumis kommer av latinets uni- (en) och gluma (agn) och betyder 'med ett fjäll', vilket syftar på det nedersta axfjället som omsluter strået.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eleocharis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/eleouni.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg