Tagelsäv

Eleocharis quinqueflora (Hartm.) O. Schwartz

Vetenskapliga synonym: E. pauciflora (Lightf.) Link, Scirpus pauciflorus Lightf., S. quinqueflorus Hartmann

Småsevaks Fåblomstret Kogleaks Jouhiluikka Fitjafinnungur Few-flowered Spike-rush Armblütige Sumpfbinse

Tagelsäv

Beskrivning. Tagelsäv är ett småväxt halvgräs med krypande jordstam som i spetsen får en brunaktig vinterknopp. Stråna är mörkgröna, bladlösa, styva och ganska smala, de blir sällan över tio centimeter höga. De basala bladslidorna är rödbruna. Axet är elliptiskt, vanligen bara fem millimeter långt, med fem till sju blommor. Axfjällen är få, äggrunda och trubbiga, med grön eller brunaktig mittnerv. De två nedersta axfjällen är åtminstone hälften så långa som axet. Blommorna har tre märken och sex kalkborst av varierande längd. Nöten är trekantig, grågul med fint nätmönstrad yta.
Tagelsäv kännetecknas av sitt fåblommiga ax med långa nedre axfjäll, den ser annars mest ut som en förkrympt knappsäv (E. palustris).

Tagelsäv

Utbredning. Tagelsäv är ganska vanlig från Skåne till Västerbotten, särskilt i kusttrakterna. I norra Sveriges inland är arten sällsynt men når ända upp i fjällen. Den växer i fuktig, helst lågvuxen kalkrik gräsmark, ofta i stort antal men är genom sin litenhet lätt att förbise. Första fynduppgift publicerades 1781 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet quinqueflorus kommer av latinets quinque (fem) och flos (blomma) och betyder femblommig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eleocharis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/eleoqui.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg