Knappsäv

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

Vetenskapliga synonym: Scirpus palustris L.; Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. ssp. microcarpa Walters (ssp. palustris); Scirpus palustris L. ssp. vulgaris (Walters) Hultén (ssp. vulgaris)
Svenska synonym: nordknappsäv, nordlig knappsäv (ssp. palustris var. palustris); bottnisk knappsäv (ssp. palustris var. lindbergii); sydknappsäv, sydlig knappsäv (ssp. vulgaris)

Sumpsevaks Almindelig Sumpstrå Rantaluikka Votasef Common Spike-rush Gewöhnliche Sumpfbinse

Knappsäv Beskrivning. Knappsäv är ett tämligen lågväxt, flerårigt halvgräs med krypande jordstam. Stråna växer enstaka eller i små grupper från jordstammen, de är ogrenade och bladlösa, men har reducerade blad i form av bladslidor nedtill. Strået är mörkgrönt och ganska kraftigt byggt. Det toppställda axet är äggformigt, en till två centimeter långt, spetsigt och rikblommigt. Axfjällen är ganska smala, mörkbruna med ljusare mittnerv. Det nedersta och näst nedersta axfjällen når bara halvvägs runt strået och möts på mitten. Blomman har vanligen fyra kalkborst och två märken. Nöten är kullrig på ena sidan och den uppsvällda stiftbasen är åtminstone lika hög som bred. Knappsäv är variabel och delas i två underarter, huvudunderarten (ssp. palustris) har en liten frukt Knappsäv med en stiftbas som är högre än bred, den delas i två varieteter, nordknappsäv (var. palustris) som vanligen har fyra kalkborst och bottnisk knappsäv (var. lindbergii Strandh.) som är kraftigare byggd och har blommor utan kalkborst. Den andra underarten, sydknappsäv (ssp. vulgaris Walters), har en frukt som är mer än en och halv millimeter lång med en stiftbas som är ungefär lika lång som bred. De olika underarterna och varieteterna är ofta vanskliga att särskilja.
Knappsäv kan endast förväxlas med agnsäv (E. uniglumis) som dock skiljs genom att axets nedersta axfjäll når hela vägen kring strået.

Utbredning. Knappsäv är vanlig från Skåne till Norrbotten, i fjällen dock sällsynt. Den växer i eller vid sötvatten eller på fuktig jord, i diken, kärr, dammar. Ibland påträffas arten även på havsstränder men då oftast där sötvatten rinner fram. Nordknappsäv (ssp. palustris var. palustris) är nordlig och förekommer allmänt från Ångermanland till Norrbotten, mer sällsynt söderut. Bottnisk knappsäv (ssp. palustris var. lindbergii) växer mest på havsstränder vid Bottenviken. Sydknappsäv (ssp. vulgaris) finns som namnet antyder i södra Sverige, norrut till Uppland. Första fynduppgift publicerades av Olof Rudbeck år 1702 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eleocharis

Norden (ssp. palustris)
Norden (ssp. vulgaris)
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är allmän i kärr, gölar, gamla diken, wid åar, insjöar o. s. w. Ätes af Geten och Hästen i brist af bättre, men skall efter KALMS berättelse wara en angenäm föda för Swin; det lärer dock egenteligen wara färska rötterne, ty sjelfwa wäxten har jag icke sett dem äta. Äfwen denna kan nyttjas at deraf fläta mattor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/eleopal.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg