Dysäv

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

Vetenskapliga synonym: Scirpus multicaulis Sm.

Buntsevaks Mangestænglet Sumpstrå Many-stalked Spike-rush Vielstengelige Sumpfbinse

Dysäv Beskrivning. Dysäv är ett flerårigt halvgräs med kort grov jordstam som saknar utlöpare. Stråna är trinda och bladlösa med gråbruna basala slidor, de blir omkring tre till fem decimeter höga och växer i tydliga tuvor. Axet är smalt äggformigt, ganska glesblommigt och blir upp till en och en halv centimeter långt. Ibland bildas vegetativa skott i vecket av axfjällen, vilka kan gro då strået böjs till marken. Axfjällen är trubbiga, mörkt rödbruna med grönaktig mittnerv, det nedersta är urnupet i spetsen och når nästan runt hela strået. Blommorna har tre märken och sex oliklånga hylleborst. Frukten är vasst trekantig och glänsande brunsvart.
Dysäv skiljer sig från alla andra arter i släktet genom att stråna sitter i täta tuvor.

Utbredning. Dysäv är ganska sällsynt och har en i huvudsak västlig utbredning, den förekommer från Skåne till Värmland, men finns även på ostkusten och på Öland. Arten växer i grunt vatten på dybottnar i näringsfattiga sjöar och tjärnar, men har på Öland även påträffats i kalkkärr. Första fynduppgift är från Bastesjö, Småland och publicerades 1832 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet multicaulis kommer av latinets multus (mycket) och caulis (stjälk) och betyder mångstjälkig, vilket syftar på att stråna sitter i tuvor.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eleocharis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/eleomul.html
Senaste uppdatering: 27 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg