Veksäv

Eleocharis mammillata H. Lind.

Vetenskapliga synonym: Scirpus mamillatus (H. Lindb.) H. Lindb., S. palustris L. ssp. mamillatus (H. Lindb.) Cajander

Mjuksevaks Vorte-Sumpstrå Mutaluikka Zitzen-Sumpfbinse

Veksäv Beskrivning. Veksäv är ett beståndsbildande, flerårigt halvgräs med krypande jordstam. Stråna är ljusgröna och grova, men tunnväggiga, mycket veka och bryts lätt, de kan bli upp till fyra decimeter höga och är i torrt tillstånd tydligt strimmiga. Axet är spetsigt elliptiskt och vanligen tydligt bredast vid basen. Axfjällen är gråbruna med tydlig hinnkant och ljusare mittnerv, de faller ofta av vid fruktmognaden. Det nedersta axfjället når nästan runt halva strået. Blommorna har sex grova kalkborst som är längre än frukten. Frukten är rundad, ljusbrun och har en skivformig stiftbas som är tydligt bredare än lång, vilket gör att stiftresten ser ut som en liten knopp.
Veksäv känns lättast igen på sina grova men mycket veka strån som ofta är brutna, vilket gör att bestånden vanligen ser tilltufsade ut. Arten knappsäv (E. palustris), vilken den mest liknar, har kraftigt byggda strån, blommor med färre än sex kalkborst och frukter med en högre stiftbas.

Veksäv

Utbredning. Veksäv är ganska vanlig från Skåne till södra Lappland. Den växer i grunda vatten, som hällkar, diken och stränder. Första fynduppgift publicerades 1902 då arten beskrevs av Harald Lindberg i uppsatsen Die Nordeuropäischen Formen von Scirpus (Heleocharis) paluster L. (Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 23), med uppgiften att den förekom flerstädes i Syd- och Mellansverige (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet mammillata kommer av latinets mamma (bröstvårta) och betyder bröstvårtsformad, vilket syftar på fruktens plattade stiftbas med avsatt knopp.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Eleocharis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/eleoc/eleomam.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg