Cyperus L.

Parasollagar

Beskrivning. Småväxta, ettåriga, tuvade halvgräs. Strån trekantiga. Blad platta, basala. Axsamling huvudlik, omgiven av tre oliklånga stödblad. Ax oskaftade, långsmala, plattade, mångblommiga. Axfjäll trubbiga, mörkbruna med grön mittnerv. Blommor i två rader, tvåkönade, kalkborst saknas. Ståndare två. Stift ett, märken tre. Nöt trekantig.
Kromosomtal: 2n=72.

Etymologi. Släktnamnet Cyperus kommer från grekiskans kyperos, ett växtnamn hos Homeros (800 f. Kr.).

Släktet har omkring 300 arter vilka ofta är typiska inslag i fuktiga miljöer i varmare klimat. Flera av arterna förekommer över nästan hela jorden. Bara den numera utgångna arten dvärgag (C. fuscus) har varit bofast i Sverige, men ytterligare fyra arter har påträffats tillfälligt, bland annat jordmandel (C. esculentus).
Till släktet hör också den kända arten papyrus (C. papyrus) av vilken man under antiken framställde pappersliknande skrivark.

Familj: Cyperaceae

Art:
dvärgag (C. fuscus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/cyper/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg