Cladium P. Browne

Agar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta halvgräs med tjock jordstam. Strån ihåliga, upptill trekantiga. Blad omkring 15 millimeter breda, grågröna, kölade, hårda, i kanten skarpt vasst sågade. Ax små, ljusbruna, i huvudlika gyttringar med fem till tio ax i varje gyttring, i lång och grenig ställning. Blommor två eller tre i varje ax, tvåkönade, kalkborst saknas. Ståndare två eller tre. Stift ett, märken två eller tre. Nöt brunglänsande.
Kromosomtal: 2n=36.

Etymologi. Namnet Cladium kommer av grekiskans klados (gren), vilket kanske syftar på den greniga blomställningen.

Släktet har två arter varav en, ag (C. mariscus), har kosmopolitisk utbredning och förekommer även i Sverige.

Familj: Cyperaceae

Art:
ag (C. mariscus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/cladi/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg