Carex L.

Starrar

Beskrivning. Fleråriga örter, ibland upp till en meter höga men oftast mycket lägre, enbyggare eller sällan tvåbyggare. Strån vanligen trekantiga. Blad gräslika, oftast tydligt riktade åt tre håll. Blommor enkönade, i särskilda han- och honax, eller ordnade i ax där han- och honblommor sitter tillsammans, ibland med hanblommor underst och honblommor överst, ibland tvärtom. Blomma i vecket av ett axfjäll, kalkborst saknas. Hanblommor oftast med tre ståndare. Honblommor omgivna av ett blåsformigt förblad, ett så kallat fruktgömme (utrikel). Stift ett, märken två eller tre. Fruktgömmen varierande i form och färg, kala eller sällan håriga. Frukt en plattad eller trekantig nöt, innesluten i fruktgömmet.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Särskilt honaxens och fruktgömmenas utseende är viktiga för att skilja arterna åt. Blommande exemplar är många gånger svåra att identifiera. Genom att studera axens byggnad kan identifieringen underlättas och släktet brukar ofta indelas i artificiella artgrupper.

Etymologi. Ordet Carex var hos romarna en allmän beteckning på örter med taggiga blad eller på täta snår. I franska språket finns ett motsvarande ord, garrigue, som beteckning på en vegetationstyp vid Medelhavet som består av täta busksnår.

Släktet har omkring 1000 arter varav ett hundratal förekommer i Sverige, många endast i fjälltrakterna. Det övervägande antalet arter lever på sanka marker.

Familj: Cyperaceae

Artförteckning:
latinska namn
svenska namn

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


Fruktgömme
Fruktgömme med tre utskjutande märkesflikar, i vecket av ett brunt axfjäll

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg