Bestämningsnyckel 6

Carex L. - Starrar

Ax flera, olika, med han- och honax. Märken tre, fruktgömmen oftast runda eller trekantiga

1. Hanax två eller fler.
---2
1. Hanax ett.
---11

2. Fruktgömmen utan, eller med svagt utvecklat spröt.
---slankstarr (C. flacca)
2. Fruktgömmen med välutvecklat, ofta tydligt tvåkluvet spröt.
---3

3. Fruktgömmen plattade, med papillös yta.
---brunstarr (C. acutiformis)
3. Fruktgömmen rundade, med slät yta.
---4

4. Honax smala och glesa, hängande.
---skogsstarr (C. sylvatica)
4. Honax täta, upprätta eller vissa hängande.
---5

5. Bladslidor håriga.
---finnstarr (C. atherodes)
5. Bladslidor kala.
---6

6. Blad i tvärsnitt rännformade utan utvikt kant.
---7
6. Blad i tvärsnitt med utvikt platt kant.
---8

7. Fruktgömmen gulaktiga till ljusbruna.
---flaskstarr (C. rostrata)
7. Fruktgömmen brunsvarta.
---rundstarr (C. rotundata)

8. Fruktgömmen blåsformiga med tvärt avsatt spröt.
---älvstarr (C. rhynchophysa)
8. Fruktgömmen jämnt övergående i ett spröt.
---9

9. Blad drygt centimeterbreda, med grågrön undersida.
---jättestarr (C. riparia)
9. Blad smalare, rent gröna på båda sidor.
---10

10. Honax gulgröna eller gulbruna.
---blåsstarr (C. vesicaria)
10. Honax mörkbruna.
---gölstarr (C. stenolepis)

11. Bladslidor håriga. Honax korta, fruktgömmen elliptiska utan spröt.
---blekstarr (C. pallescens)
11. Bladslidor kala. Honax och fruktgömmen av varierande utseende.
---12

12. Honax starkt lutande eller hängande.
---13
12. Honax upprätta.
---21

13. Fruktgömmen med långt spröt.
---14
13. Fruktgömmen utan eller med kort spröt.
---15

14. Honax smala, glesa. Fruktgömmen framåtriktade.
---skogsstarr (C. sylvatica)
14. Honax tjocka, täta. Fruktgömmen utåtriktade.
---slokstarr (C. pseudocyperus)

15. Fruktgömmen svartbruna, platta.
---svedstarr (C. atrofusca)
15. Fruktgömmen bleka, eller mörka och rundade.
---16

16. Honax glesblommiga.
---17
16. Honax tätblommiga.
---18

17. Axfjäll ljusa.
---hårstarr (C. capillaris)
17. Axfjäll svartbruna med ljus mittnerv.
---myggstarr (C. rariflora)

18. Blad rent gröna, platta.
---19
18. Blad grågröna, rännformiga.
---20

19. Nedersta honaxets stödblad har en till två centimeter lång grön bladslida.
---slakstarr (C. laxa)
19. Nedersta honaxets stödblad har en mycket kort brunaktig bladslida.
---sumpstarr (C. magellanica)

20. Honax tätblommiga, vanligen med fler än tio fruktgömmen.
---dystarr (C. limosa)
20. Honax glesblommiga, med fem till åtta fruktgömmen.
---myggstarr (C. rariflora)

21. Mycket liten, stark tuvad. Honax glesa och fåblommiga.
---isstarr (C. glacialis)
21. Större arter, tuvade eller inte. Honax tätblommiga.
---22

22. Fruktgömmen nästan helt svarta. Honax korta tättsittande.
---kolstarr (C. holostoma)
22. Fruktgömmen gulaktiga, gröna.
---23

23. Fruktgömmen med tydliga nerver.
---24
23. Fruktgömmen utan tydliga nerver.
---30

24. Honaxens axfjäll med tydligt avsatt uddspets.
---25
24. Honaxens axfjäll utan avsatt uddspets.
---26

25. Honax långt åtskilda. Blad platta, rent gröna.
---glesstarr (C. distans)
25. Honax tättsittande. Blad rännformiga, grågröna.
---segstarr (C. extensa)

26. Strån enstaka från krypande jordstam.
---ängsstarr (C. hostiana)
26. Strån tuvade.
---27

27. Fruktgömmen med långt och nedböjt spröt.
---28
27. Fruktgömmen med kort och rakt spröt.
---29

28. Honax oftast tättsittande. Honaxens stödblad långt, når över axsamlingen.
---knagglestarr (C. flava)
28. Honax ofta åtskilda. Honaxens stödblad kort, når inte över axsamlingen.
---näbbstarr (C. lepidocarpa)

29. Honax tättsittande, gulaktiga.
---ärtstarr (C. viridula)
29. Honax åtskilda, grönaktiga. Nedersta honaxet oftast långt från det övre.
---grönstarr (C. demissa)

30. Mogna fruktgömmen glänsande.
---prickstarr (C. punctata)
30. Mogna fruktgömmen matta.
---31

31. Fruktgömmen och blad vitaktigt blågröna.
---vitstarr (C. livida)
31. Fruktgömmen och blad rent gröna eller grågröna, men inte vitaktiga.
---32

32. Blad och fruktgömmen rent gröna.
---slidstarr (C. vaginata)
32. Blad grågröna. Fruktgömmen ofta brunaktiga.
---hirsstarr (C. panicea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel6.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg