Bestämningsnyckel 5

Carex L. - Starrar

Ax flera, olika, med han- och honax. Märken tre, fruktgömmen oftast runda eller trekantiga, helt eller delvis håriga

1. Honax smala, glesblommiga.
---2
1. Honax breda, tätblommiga.
---5

2. Hanax skaftat. Honax åtskilda.
---frösöstarr (C. pediformis)
2. Hanax oskaftat. Honax tätsittande.
---3

3. Fruktgömmen nästan två gånger så långa som axfjällen. Bladslidor ljusbruna.
---fågelstarr (C. ornithopoda)
3. Fruktgömmen ungefär lika långa som axfjällen. Bladslidor rödbruna eller bleka.
---4

4. Bladslidor rödbruna. Fruktgömmen spetsiga. Axfjäll och honaxens stödblad mörka.
---vispstarr (C. digitata)
4. Bladslidor bleka. Fruktgömmen trubbiga. Axfjäll och honaxens stödblad ljusa.
---åsstarr (C. pallens)

5. Fruktgömmen med tydligt, mer eller mindre tvåkluvet spröt.
---6
5. Fruktgömmen utan spröt, eller med kort okluvet sådant.
---8

6. Blad långa och trådsmala. Fruktgömmen mindre än fem millimeter långa.
---trådstarr (C. lasiocarpa)
6. Blad ej påfallande långa och trådsmala. Fruktgömmen mer än fem millimeter långa.
---7

7. Fruktgömmen tydligt håriga över hela ytan. Nedersta stödbladet når oftast inte till toppen av axsamlingen.
---grusstarr (C. hirta)
7. Fruktgömmen till stor del kala, håriga endast i spetsen. Nedersta stödbladet når över axsamlingens topp.
---finnstarr (C. atherodes)

8. Hanax oftast flera.
---slankstarr (C. flacca)
8. Hanax alltid ensamt.
---9

9. Honax rundade, axens stödblad med kort slida.
---10
9. Honax cylindriska, axens stödblad med tydlig slida.
---11

10. Axfjäll ljusbruna.
---pillerstarr (C. pilulifera)
10. Axfjäll svartbruna.
---lundstarr (C. montana)

11. Honax äggformiga. Fruktgömmen med tydliga nerver.
---klotstarr (C. globularis)
11. Honax längre. Fruktgömmen utan tydliga nerver.
---12

12. Axfjäll med tydlig hinnkant.
---backstarr (C. ericetorum)
12. Axfjäll utan hinnkant.
---13

13. Nedersta honaxets stödblad kortare än axsamlingen.
---vårstarr (C. caryophyllea)
13. Nedersta honaxets stödblad längre än axsamlingen.
---luddstarr (C. tomentosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel5.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg