Bestämningsnyckel 4

Carex L. - Starrar

Ax flera, olika, med han- och honax. Märken två, fruktgömmen oftast plattade

1. Fruktgömmen runda, blanka, svartbruna.
---glansstarr (C. saxatilis)
1. Fruktgömmen platta, matta, grönaktiga eller bruna.
---2

2. Axfjäll med en lång borstlik udd och därmed mycket längre än fruktgömmena.
---strandstarr (C. paleacea)
2. Axfjäll ej eller endast något längre än fruktgömmena.
---3

3. Axfjäll med kort men tydlig udd.
---4
3. Axfjäll utan udd.
---6

4. Fruktgömmen med tvåkluvet spröt. Blad breda.
---brunstarr (C. acutiformis)
4. Fruktgömmen med helt spröt. Blad smala.
---5

5. Fruktgömmen med något ansvällt spröt. Axfjäll släta med papillös mittnerv. Nordlig art.
---österbottensstarr (C. halophila)
5. Fruktgömmen smalare, ej ansvällt spröt. Axfjäll papillösa. Sydvästlig art.
---saltstarr (C. vacillans)

6. Kraftigt tuvbildande. Honaxens stödblad når inte över axsamlingens topp.
---7
6. Ej tuvbildande. Honaxens stödblad når över axsamlingens topp.
---9

7. Basala bladslidor trådlikt upprispade. Honbladens stödblad tydligt kortare än axsamlingen.
---8
7. Basala bladslidor hela. Honaxens stödblad ungefär lika långa som axsamlingen.
---hundstarr (C. nigra)

8. Basala bladslidor gulbruna eller gråbruna. Honax långa.
---bunkestarr (C. elata)
8. Basala bladslidor blankt rödbruna. Honax korta.
---tuvstarr (C. cespitosa)

9. Högväxt art. Honaxens stödblad når långt över axsamlingen.
---10
9. Lågväxt eller medelstor art. Honaxens stödblad når inte långt över axsamlingen.
---12

10. Fruktgömmen drygt tre millimeter långa, med papillös yta.
---brunstarr (C. acutiformis)
10. Fruktgömmen högst tre millimeter långa, utan papillös yta.
---11

11. Honax jämntjocka. Strån upptill sträva.
---vasstarr (C. acuta)
11. Honax tjockare mot spetsen. Strån upptill släta.
---norrlandsstarr (C. aquatilis)

12. Strån låga och ofta något böjda, grova och skarpkantiga.
---styvstarr (C. bigelowii)
12. Strån raka, ej påfallande grova eller skarpkantiga.
---hundstarr (C. nigra)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel4.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg