Bestämningsnyckel 3

Carex L. - Starrar

Ax flera, lika, hanblommor i axens spets

1. Tätt tuvad, utan krypande jordstam.
---2
1. Strån ej eller endast svagt tuvade, med krypande jordstam.
---9

2. Fruktgömmen mörkbruna, runda på båda sidor, ej utspärrade.
---3
2. Fruktgömmen grönaktiga eller ljusbruna, platta på ena sidan, vid mognaden utspärrade.
---5

3. Basala bladslidor upprispade i svarta tagellika trådar.
---tagelstarr (C. appropinquata)
3. Basala bladslidor hela, ej upprispade.
---4

4. Fruktgömmen glänsande. Nedre honax nästan oskaftade.
---trindstarr (C. diandra)
4. Fruktgömmen matta. Nedre honax tydligt skaftade.
---vippstarr (C. paniculata)

5. Strån grova, med vass kant och konkava sidor.
---6
5. Strån späda, med platta sidor.
---7

6. Fruktgömmen bruna, med nerver på utsidan.
---rävstarr (C. vulpina)
6. Fruktgömmen grönaktiga, med nerver på båda sidor.
---blankstarr (C. otrubae)

7. Fruktgömmen platta i spetsen och svullna vid basen. Snärphinna längre än bred.
---piggstarr (C. spicata)
7. Fruktgömmen platta ända till basen. Snärphinna kortare än bred.
---8

8. Ax tättsittande.
---snårstarr (C. muricata)
8. Åtminstone de nedre axen åtskilda.
---långstarr (C. divulsa)

9. Fruktgömmen platta, med smal och ibland otydlig vingkant.
---10
9. Fruktgömmen rundade, utan vingkant.
---11

10. Strån höga. Mellersta ax rent hanliga.
---plattstarr (C. disticha)
10. Strån låga. Mellersta ax ej rent hanliga.
---sandstarr (C. arenaria)

11. Honax mycket små, bleka, glest sittande, med en till tre fruktgömmen.
---spädstarr (C. disperma)
11. Honax större, mörka, tättsittande, med fler än tre fruktgömmen.
---12

12. Fruktgömmen med tydliga nerver. Strån från mycket lång och snett uppåtriktad jordstam.
---strängstarr (C. chordorrhiza)
12. Fruktgömmen utan tydliga nerver. Strån från kort vågrätt jordstam.
---bågstarr (C. maritima)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel3.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg