Bestämningsnyckel 2

Carex L. - Starrar

Ax flera, lika, hanblommor vid axens bas eller endast vid toppaxets bas

1. Hanblommor endast vid översta axets bas. Nedre ax honliga. Märken tre.
---2
1. Hanblommor vid basen av samtliga ax. Märken två.
---7

2. Alla ax upprätta.
---3
2. Åtminstone något ax hängande.
---5

3. Axsamling liten, ax tättsittande.
---fjällstarr (C. norvegica)
3. Axsamling stor, ax åtskilda.
---4

4. Översta axet klubbformigt, de nedre äggformiga.
---klubbstarr (C. buxbaumii)
4. Alla ax cylindriska.
---hartmansstarr (C. hartmannii)

5. Fruktgömmen bleka eller brunaktiga, utan spröt.
---svartstarr (C. atrata)
5. Fruktgömmen mörka, med kort eller långt spröt.
---6

6. Fruktgömmen med långt spröt.
---sotstarr (C. fuliginosa)
6. Fruktgömmen med kort tvärt avsatt spröt.
---svedstarr (C. atrofusca)

7. Fruktgömmen mer eller mindre vingkantade.
---8
7. Fruktgömmen utan vingkant.
---12

8. Strån från krypande jordstam.
---ölandsstarr (C. ligerica)
8. Strån tuvade.
---9

9. Axsamling halmgul, gles. Strån slaka.
---slaktoppsstarr (C. straminea)
9. Axsamling brun, tät. Strån styva.
---10

10. Ax i tät pyramidformig samling. Fruktgömmen med bred hinnkant.
---lämmelstarr (C. macloviana)
10. Axsamling mer eller mindre långsträckt. Fruktgömmen med smal hinnkant.
---11

11. Axsamling gles. Axfjäll lika långa som fruktgömmena.
---harstarr (C. leporina)
11. Axsamling tät. Axfjäll kortare än fruktgömmena.
---kanadastarr (C. tribuloides)

12. Strån låga och nedliggande. Axfjäll svartbruna.
---13
12. Strån upprätta. Axfjäll ljusa.
---14

13. Strån längre än bladen.
---brokstarr (C. bicolor)
13. Strån kortare än bladen.
---dvärgstarr (C. rufina)

14. Stödblad långa, det nedre mycket längre än den mycket glesa axsamlingen.
---skärmstarr (C. remota)
14. Stödblad korta, ej längre än axsamlingen.
---15

15. Fruktgömmen utspärrade.
---16
15. Fruktgömmen upprätta, mer eller mindre tilltryckta.
---19

16. Fruktgömmen utan spröt.
---17
16. Fruktgömmen med kort spröt.
---18

17. Nedre ax åtskilda.
---repestarr (C. loliacea)
17. Alla ax gyttrade.
---tågstarr (C. tenuiflora)

18. Ax nästan runda. Fruktgömmen raka, med tvåkluvet spröt.
---stjärnstarr (C. echinata)
18. Ax långsträckta. Fruktgömmen något böjda, med helt spröt.
---rankstarr (C. elongata)

19. Översta axet utdraget klubbformigt, med talrika hanblommor vid basen.
---norskstarr (C. mackenziei)
19. Översta axet kort klubbformigt till runt.
---20

20. Ax tättsittande, mörkbruna.
---21
20. Ax nertill åtskilda, ljusbruna till grönaktiga.
---23

21. Strån slaka, nerböjda.
---klapperstarr (C. glareosa)
21. Strån styva, upprätta.
---22

22. Blad rent gröna, platta. Fruktgömmen omkring två millimeter långa.
---ripstarr (C. lachenalii)
22. Blad grågröna, ihopvikta. Fruktgömmen drygt två och en halv millimeter långa.
---myrstarr (C. heleonastes)

23. Fruktgömmets spröt med lång skåra. Alla ax rundade.
---nickstarr (C. brunnescens)
23. Fruktgömmets spröt utan skåra. Ax runda eller avlånga.
---24

24. Fruktgömmen med slätt spröt.
---nordstarr (C. lapponica)
24. Fruktgömmen med strävkantat spröt.
---gråstarr (C. canescens)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel2.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg