Bestämningsnyckel 1

Carex L. - Starrar

Ax ensamt, toppställt

1. Märken tre.
---2
1. Märken två.
---5

2. Fruktgömmen nedböjda, gulaktiga.
---3
2. Fruktgömmen upprätta, brunsvarta.
---4

3. Fruktgömmen med utstickande udd. Blad flera.
---borststarr (C. microglochin)
3. Fruktgömmen utan utstickande udd. Blad ett eller två.
---taggstarr (C. pauciflora)

4. Fruktgömmen bredast mot spetsen. Blad bågformigt vridna.
---klippstarr (C. rupestris)
4. Fruktgömmen bredast på mitten. Blad raka.
---trubbstarr (C. obtusata)

5. Fruktgömmen slutligen nedböjda.
---loppstarr (C. pulicaris)
5. Fruktgömmen upprätta eller utstående, ej nedböjda.
---6

6. Ax enkönade, hanliga eller honliga.
---7
6. Ax med honblommor nedtill och hanblomor upptill.
---8

7. Honax tätt. Fruktgömmen sträva i kanten.
---nålstarr (C. dioica)
7. Honax glest. Fruktgömmen släta i kanten.
---lappstarr (C. parallela)

8. Fruktgömmen med flera tydliga nerver.
---strängstarr (C. chordorrhiza)
8. Fruktgömmen utan tydliga nerver.
---9

9. Fruktgömmen rundryggade, smala. Mycket lågväxt art med bågböjda blad.
---staggstarr (C. nardina)
9. Fruktgömmen plattade, breda. Ej mycket lågväxta arter.
---10

10. Fruktgömmen med otydligt avsatt spröt.
---huvudstarr (C. capitata)
10. Fruktgömmen med tydligt avsatt spröt.
---renstarr (C. arctogena)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel1.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg