Bestämningsnyckel

Carex L. - Starrar

1. Ax ensamt, toppställt.
---11 arter: bestämningsnyckel 1
1. Ax flera, lika eller olika.
---2

2. Ax flera, lika, med hanblommor i axens topp eller vid axens bas.
---3
2. Ax flera, olika, med skilda han- och honax.
---4

3. Hanblommor vid axens bas, eller ibland endast vid toppaxets bas.
---25 arter: bestämningsnyckel 2
3. Hanblommor i axens topp.
---13 arter: bestämningsnyckel 3

4. Märken två, fruktgömmen oftast platta.
---11 arter: bestämningsnyckel 4
4. Märken tre, fruktgömmen oftast runda eller trekantiga.
---5

5. Fruktgömmen helt eller delvis håriga.
---14 arter: bestämningsnyckel 5
5. Fruktgömmen kala.
---31 arter: bestämningsnyckel 6

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg