Rävstarr

Carex vulpina L.

Revestorr Ræve-Star Ketunsara True Fox-Sedge Fuchs-Segge

Rävstarr Beskrivning. Rävstarr är en ofta högväxt starr med likformiga ax. Den är tuvad och stråna är sträva, trekantiga med vassa kanter och tydligt konkava sidor, de är grova men ofta veka och bryts lätt. Basen av stråna kläds av svarta upprispade bladslidor. Bladen är platta och nästan centimeterbreda, samt sträva på nerverna och i kanterna. Axsamlingen är tät, omkring sex centimeter lång och ganska tjock, den består av fem till tio, rödbruna ax som har hanblommor i toppen och honblommor vid basen. Stödbladen är korta och borstlika. Axfjällen är mörkbruna med grön mittnerv och är borstlikt utdragna i spetsen. Fruktgömmena är utspärrade, en halv centimeter långa, mattbruna med platt slät insida Rävstarr och kupig starkt nervig utsida, basen är rundad och sprötet är utdraget, plattat, starkt sågat och smalt vingkantat. Deras yta är matt och småknottrig, med lupp kan man se att cellerna är runda. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Rävstarr är mycket karaktäristisk med sin täta, rödbruna axsamling och grova, vasst trekantiga strå med tydligt konkava sidor. Även arten blankstarr (C. otrubae) har konkava strån, men skiljs genom mindre storlek, smalare blad, grönaktig till gulaktig axsamling, samt släta blanka fruktgömmen med avlånga celler och utan vingkant på sprötet.

Utbredning. Rävstarr är ganska sällsynt och förekommer från Skåne till Gästrikland. Den växer på fuktig lerjord, bland annat i diken och fuktängar, vanligen på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulpina kommer av latinets vulpes (räv) och betyder rävlik, vilket troligen syftar på axsamlingen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Artens namn häntyder troligen på det stora och rika blomaxet, som man tyckt äga någon likhet med en räfsvans."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carevul.html
Senaste uppdatering: 19 april 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg