Ärtstarr

Carex viridula Michx.

Vetenskapliga synonym: C. oederi auct., C. serotina Mérat; C. oederi auct. ssp. fennica Palmgr., C. serotina Mérat ssp. fennica (Palmgr.) (var. viridula); C. bergrothii Palmgr., C. kotilainii Palmgr. (var. bergrothii); C. oederi auct. ssp. pulchella Lönnr., C. pulchella (Lönnr.) Lindm., C. scandinavica E. W. Davies, C. serotina Mérat ssp. pulchella (Lönnr.) Ooststr. (var. pulchella)
Svenska synonym: vanlig ärtstarr (var. viridula), liten ärtstarr, sjöstarr (var. pulchella), ävjestarr, Bergroths näbbstarr, flarkstarr, lysterstarr (var. bergrothii)

Beitestorr (var. viridula), Evjestorr (var. bergrothii) Dværg-Star (var. viridula), Slam-Star (var. bergrothii) Hernesara; Pikkunokkasara (var. bergrothii) Gullstör Small-fruited Yellow-sedge Oeders Gelb-Segge

Ärtstarr

Beskrivning. Ärtstarr är en lågväxt, tuvad starr med smala ljusgröna blad och skilda han- och honax. Axsamlingen består av ett hanax och två till fyra honax. Honaxen är gula och sitter tätt tillsammans. Fruktgömmena är små med mycket kort spröt. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. I Sverige förekommer tre varieteter av ärtstarr, vanlig ärtstarr (var. viridula), liten ärtstarr (var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid) och ävjestarr (var. bergrothii (Palmgr.) B. Schmid). Liten ärtstarr (var. pulchella) är mer högväxt och har mindre fruktgömmen som sitter regelbundet ordnade i honaxen, den brukar stundom urskiljas som en egen art, C. scandinavica. Ävjestarr (var. bergrothii) har blåslikt uppsvällda fruktgömmen med relativt kort spröt och mycket små axfjäll, samt vid basen tättslutande bladslidor, även den har betraktats som en egen art, C. bergrothii.
Ärtstarr Ärtstarr tillhör den så kallade 'flava-gruppen', en grupp delvis svårskilda arter vilka ofta korsar sig och bildar hybrider om de växer tillsammans. Till gruppen hör även arter som knagglestarr (C. flava) och näbbstarr (C. lepidocarpa). Hybrider där ärtstarr ingår tillhör de vanligaste men sätter i regel inte frukt och har helt tomma fruktgömmen. Alla andra arter i gruppen har större honax och större fruktgömmen.

Ärtstarr Utbredning. Ärtstarr är vanlig på alla typer av fuktiga marker, men brukar vara vanligast på öppna platser med låg vegetation, som strandängar, diken och fuktiga betesmarker. På havsstränder dominerar varieteten liten ärtstarr (var. pulchella). Varieteten ävjestarr (var. bergrothii) är sällsynt och växer i extremrikkärr, ofta på vegetationsfria ställen, dess utbredning är dåligt känd, men den är funnen på Gotland, i Östergötland, Västergötland, Uppland, Dalarna och Jämtland. Första fynduppgift är från Gotland och Uppland och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viridula är latin och betyder grönaktig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norden (var. bergrothii)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carevir.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg