Kanadastarr

Carex tribuloides Wahlenb.

Kanadisk Star

Kanadastarr Beskrivning. Kanadastarr är ett flerårigt, tuvat halvgräs med kort jordstam. Stråna är styva, nästan meterhöga, vasst trekantiga och upptill sträva. De har gråsvarta bladslidor vid basen. Bladen är ljusgröna och ganska styva, långsamt avsmalnande och omkring fem millimeter breda. Axsamlingen består av mellan sex och femton, grön- eller brunaktiga ax som sitter tätt tillsammans i stråtoppen, det nedersta stödbladet når oftast över axsamlingen. Axen är likformiga och har hanblommor vid basen. Kanadastarr Axfjällen är gulbruna och trubbiga. Fruktgömmena är tydligt längre än axfjällen och har tydliga nerver på båda sidor, samt ett brett, djupt kluvet, vingkantat spröt. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Kanadastarr liknar en storväxt harstarr (C. leporina) med talrika ax, den senare skiljs genom glesare axsamling och fruktgömmen som är lika långa som axfjällen, med smalt spröt.

Kanadastarr

Utbredning. Kanadastarr är en sällsynt art som införts till vårt land med gräsfrö. Arten hör hemma i östra Nordamerika och påträffas på fuktig öppen jord, i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Eslöv, Skåne och publicerades år 1945 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet tribuloides kommer av det vetenskapliga namnet på släktet tiggarnötter (Tribulus) och betyder 'lik Tribulus'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caretri.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg