Luddstarr

Carex tomentosa L.

Vetenskapliga synonym: C. filiformis auct.

Filtstorr Filt-Star Downy-fruited Sedge Filz-Segge

Luddstarr i blom Beskrivning. Luddstarr är en medelstor, tuvad starr med skilda han- och honax. Strået är upprätt och ganska styvt, de basala bladslidorna är mörkbruna och upprispade. Bladen är grågröna, platta, ganska smala och raka. Axsamlingen består av ett ensamt hanax och ett eller två, kort elliptiska honax, stödbladet är ganska kort. Axfjällen är mörkbruna med grön mittnerv och fruktgömmena är klotrunda och tätt filtludna. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Luddstarr liknar mest hundstarr (C. nigra), som dock skiljer sig från luddstarr genom att ha platta, kala fruktgömmen och en kolsvart bottenfärg på axfjällen. Andra arter med filtludna fruktgömmen, som vårstarr (C. caryophyllea) och backstarr (C. ericetorum), är mycket lägre och har bågböjda blad och mindre honax.

Luddstarr Utbredning. Luddstarr är allmän på Öland och Gotland, men förekommer sällsynt på ett par ställen i Skåne, Småland och Uppland. Arten växer huvudsakligen i fuktig kalkrik ängsmark och är ofta talrik på platser där den finns. Första fynduppgift är från Gotland och publicerades år 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tomentosa kommer av latinets tomentosus (täthårig) och syftar på fruktgömmenas behåring. Det äldre latinska namnet Carex filiformis har också använts på arten trådstarr (C. lasiocarpa).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/caretom.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg