Tågstarr

Carex tenuiflora Wahlenb.

Trillingstorr Sphagnum-Star Viitasara

Tågstarr Beskrivning. Tågstarr är en glest tuvad, lågväxt starr med små och likformiga ax. Stråna är släta, späda, styvt upprätta och ofta inte mer än ett par decimeter höga. Bladen är smala och grågröna och når vanligen inte över mitten på stråna. Axsamlingen är tät och huvudlik med två

Tågstarr eller tre rundade ax, stödbladen är mycket korta och oansenliga. Axen har honblommor upptill och hanblommor nedtill. Axfjällen är trubbiga, vitaktiga med grönaktig mittnerv. Fruktgömmena är utstående, blekgröna eller vitaktiga, elliptiska och helt utan spröt. Honblommorna har två märken och plattad nöt.

Tågstarr Tågstarr ser speciell ut med de små blekgröna axen som sitter i en huvudlik samling i toppen av strået, och den kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Tågstarr är en nordlig art som förekommer sällsynt från Dalarna till Torne Lappmark. Den växer i kanten av blöta myrar, i sumpiga snår vid källor och liknande miljöer. Tågstarr Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tenuiflora kommer av latinets tenuis (tunn) och flos (blomma) och betyder spädblommig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careten.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg