Piggstarr

Carex spicata Huds.

Vetenskapliga synonym: C. contigua Hoppe, C. muricata auct., C. muricata ssp. contigua (Hoppe) H. Lindb., C. muricata ssp. macrocarpa Neuman

Tettstorr Spidskapslet Star Hakarasara Spiked Sedge Dichtährige Stachel-Segge

Piggstarr

Beskrivning. Piggstarr är en medelstor, tuvad starr med grönaktiga, likformiga ax. Stråna är uppstigande eller utböjda och ungefär tre decimeter höga. Bladen är platta och ganska smala, vid basen har de en smal snärphinna som går i en hög båge över bladet. Bladslidorna är violettbruna, hela eller något upprispade. Axsamlingen består vanligen av Piggstarr tre till åtta ax med oansenliga stödblad, axen är likformiga och sitter i en ganska tät axlik gyttring i stråtoppen. Varje ax har hanblommor i toppen och honblommor vid basen, axfjällen är trubbiga och ljusbruna med en ljusare mittnerv. Fruktgömmena är först gröna men blir med tiden Piggstarr ljusbruna, de har ett utdraget, flasklikt spröt och är mer eller mindre utspärrade. På insidan är fruktgömmena platta utom vid basen där de har ett kuddformigt, upphöjt parti av luftfylld, svamplik vävnad. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Piggstarr kan lätt förväxlas med arterna snårstarr (C. muricata) och långstarr (C. divulsa). Snårstarr har upprätta strån, Piggstarr i blom svarta, tagellikt upprispade bladslidor, snärphinna som går i en flack båge och fruktgömmen utan en upphöjd kudde av svamplik vävnad vid basen. Hos långstarr är snärpet också flackt och fruktgömmena saknar svampvävnad vid basen, men de nedersta axen i axsamlingen sitter långt åtskilda.

Piggstarr Utbredning. Piggstarr är en allmän art som mest förekommer i Syd- och Mellansverige. Den växer ganska torrt, i vägkanter, betesmarker och torrbackar, men också i gräsmattor och på annan kulturmark. Första fynduppgift. Eftersom arten ofta sammanblandats med andra arter är första fynduppgift osäker (Nordstedt 1920).

Piggstarr Övrigt. Fruktgömmena hos piggstarr är ofta angripna av starraxgallmyggan (Wachtliella riparia) och blir då förstorade och något vridna.

Piggstarr Etymologi. Artnamnet spicata kommer av latinets spica (ax) och betyder 'med ax'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carespi.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg