Klippstarr

Carex rupestris All.

Bergstorr Klippe-Star Kalliosara Moástör Rock Sedge Felsen-Segge

Klippstarr

Beskrivning. Klippstarr är en lågväxt art med smala inrullade blad som oftast är vridna på ett karaktäristiskt sätt. Den har bara ett ax som sitter ensamt i stråtoppen, med hanblommor överst och honblommor underst. Honaxet är ganska glest och de bruna fruktgömmena är omvänt äggrunda, bredast i övre delen, och ofta helt omslutna av de mörka, hinnkantade axfjällen. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Klippstarr är mest lik arten enaxig sävstarr (Kobresia myosuroides), men den senare saknar fruktgömmen och har ett smalare och glesare ax, samt raka blad.

Klippstarr

Utbredning. Klippstarr är vanlig i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på torra steniga ställen. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rupestris kommer av latinets rupes (berg, klippa) och syftar på växtplatsen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carerup.html
Senaste uppdatering: 4 november 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg