Rundstarr

Carex rotundata Wahlenb.

Rundstorr Rundkapslet Star Aapasara

Rundstarr Beskrivning. Rundstarr är en medelstor starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna är trinda och släta, de växer enstaka och glest från jordstammen och har gråbruna bladslidor vid basen. Bladen är styva, rännformade, ihoprullade och därför smala, undersidan är rundad och blankgrön. Axsamlingen består vanligen av ett hanax och ett eller två honax. Stödbladet vid nedersta axet är ofta långt och utåtriktat eller nedböjt. Honaxen är vanligen mörkbruna, runda eller kort Rundstarr cylindriska. Axfjällen är nästan svarta med ljus mittnerv och fruktgömmena har rundad, uppblåst bas och kort, ganska tvärt avsatt spröt, fruktgömmena sitter tätt och spröten är rakt utstående. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Rundstarr är mycket lik glansstarr (C. saxatilis), vilken dock skiljs genom platta blad, upprätt stödblad och fruktgömmen med två märken och plattad nöt.

Rundstarr

Utbredning. Rundstarr förekommer från Dalarna till Torne Lappmark. Den är ganska vanlig i blöta kärr och annan fuktig, näringsfattig och kalkfattig mark i fjällen, till exempel stränder och myrgölar. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1803 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rotundata kommer av latinets rotundare (göra rund) och betyder rundad.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carerot.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg