Flaskstarr

Carex rostrata Stokes

Vetenskapliga synonym: C. ampullacea Gooden., C. inflata auct.

Flaskestorr Næb-Star Pullosara Tjarnastör Bottle Sedge Schnabel-Segge

Flaskstarr

Beskrivning. Flaskstarr är en medelstor starr med enstaka strån från en krypande jordstam. Stråna har en axsamling med skilda han- och honax. Bladen är grågröna, smala och rännformade. De nedre bladslidorna är ljusa. Axsamlingen består av två till fyra hanax och två eller tre honax. Honaxen sitter mer eller mindre upprätta och är stora och tjocka. Axfjällen är gråbruna. Fruktgömmena sitter tätt och är ljusgula och har en tämligen tydligt avsatt näbb som är riktad rakt ut. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Flaskstarr Flaskstarr är en av de starrarter som har störst honax, och de tätt sittande fruktgömmena ger axen ett majskolvslikt utseende. Den förväxlas ibland med blåsstarr (C. vesicaria), som den också hybridiserar med, den senare skiljs genom platta, rent gröna blad och glesare sittande fruktgömmen med framåtriktade näbbar. Flaskstarr hybridiserar även med flera andra starrarter, bland annat jättestarr (C. riparia).

Flaskstarr

Utbredning. Flaskstarr är mycket vanlig i hela landet. Den växer i alla slags fuktiga miljöer, som myrar, diken och stränder och är en av de arter som kan förekomma talrikt även i de allra näringsfattigaste miljöer. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1737 (Nordstedt 1920).

Flaskstarr Etymologi. Artnamnet rostrata kommer av latinets rostrum (näbb) och syftar på fruktgömmenas form.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careros.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg