Skärmstarr

Carex remota L.

Slakkstorr Akselblomstret Star Hajasara Remote Sedge Winkel-Segge

Skärmstarr Beskrivning. Skärmstarr är en tätt tuvad starr med vitaktiga, likformiga ax. Stråna är späda och veka, först upprätta men med tiden slokande, de omges vid basen av blekbruna bladslidor. Bladen är platta, smala, ljusgröna och nästan lika långa som stråna. Axsamlingen är nedtill mycket gles men består upptill av ett tiotal vitaktiga ax som har honblommor upptill och hanblommor nedtill. Det nedersta axet sitter i vecket av ett mycket långt, bladlikt stödblad, men även de nästföljande axen har långa plattade stödblad. Axfjällen är spetsiga, vitaktiga med grön mittnerv. Fruktgömmena är blekgröna, avsmalnande mot basen och har i spetsen ett kort spröt. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Skärmstarr har ett mycket särpräglat utseende och liknar ingen annan växt. De vitaktiga axen som sitter glest i vecket av de långa, skärmlikt utstående stödbladen är karaktäristiska för arten.

Skärmstarr Utbredning. Skärmstarr förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, från Skåne till Dalarna. Den växer på fuktig näringsrik skogsmark, oftast på ställen med rörligt ytvatten, som bäckdalar och källdrag, men även i alkärr. Första fynduppgift är från Jumkil i Uppland och publicerades år 1788 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet remota kommer av latinets removere (avlägsna) och betyder avlägsen, vilket syftar på de spridda axen i axsamlingen.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carerem.html
Senaste uppdatering: 12 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg