Myggstarr

Carex rariflora (Wahlenb.) Sm.

Snipestorr Mose-Star Harsusara Hengistör Mountain Bog-sedge

Myggstarr Beskrivning. Myggstarr är en lågväxt starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna är helt släta och växer enstaka från korta utlöpare som utgår från jordstammen, vid basen omges de av rödbruna bladslidor. Rötterna har en karakteristisk rödgul filtbehåring. Bladen är platta och rent gröna. Axsamlingen består av ett skaftat hanax och två eller tre honax som hänger på tunna skaft. Honaxen är smala, endast tre till fyra millimeter breda, och fåblommiga med upp till tio blommor. Axfjällen är kortspetsade, svartbruna med gulaktigt mittparti och är ungefär lika breda som fruktgömmena. Fruktgömmena är blekgröna och plattade. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Myggstarr Myggstarr liknar mest dystarr (C. limosa), men den senare har rännformade blad, ljusbruna axfjäll och tjockare, mångblommiga honax, som är omkring fem till sju millimeter breda och har mellan tio och tjugo blommor. Arten sumpstarr (C. magellanica) skiljs genom smala, långt tillspetsade axfjäll.

Myggstarr

Utbredning. Myggstarr är en nordlig art som förekommer från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer huvudsakligen i blöta kärr och på snölegemark i fjälltrakterna, men den kan även påträffas i skogslandet nedom fjällen. Första fynduppgift publicerades år 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rariflora kommer av latinets rarus (fåtalig) och flos (blomma) och betyder fåblommig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carerar.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg