Prickstarr

Carex punctata Gaudin

Vetenskapliga synonym: C. pallidior Degl.

Prikkstorr Prikket Star Dotted Sedge Punktierte Segge

Beskrivning. Prickstarr är ett lågväxt, flerårigt halvgräs med skilda han- och honax. Stråna växer i glesa tuvor och blir upp till fem decimeter höga. Bladen är ljusgröna, platta och ungefär lika långa som stråna. Hanaxet är ensamt och skaftat. De tre eller fyra honaxen sitter långt åtskilda och är ganska tätblommiga med utstående fruktgömmen. Stödbladen är bladlika. Axfjällen är blekbruna med grön mittnerv och en liten avsatt uddspets. Fruktgömmena är glänsande gulgröna, utan nerver, och har ett väl avsatt spröt, vid mognaden blir de finprickiga. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Prickstarr kan lätt förväxlas med den betydligt vanligare arten glesstarr (C. distans), men den senare har grågröna blad som är kortare än stråna, samt glesare honax med matta, grovt nerviga fruktgömmen utan prickar.

Utbredning. Prickstarr är sällsynt och förekommer endast i Bohuslän. Den växer på klippor och torr gräsmark vid havet. Första fynduppgift är från Nordkoster i Bohuslän och publicerades 1870 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet punctata kommer av latinets punctatus (prickig) och syftar på de vid mognaden småprickiga fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepun.html
Senaste uppdatering: 19 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg