Loppstarr

Carex pulicaris L.

Loppestorr Loppe-Star Kirppusara Hagastör Flea Sedge Floh-Segge

Loppstarr Beskrivning. Loppstarr är en lågväxt art med trådsmala blad och ett ensamt toppställt ax med hanblommor överst och honblommor underst. Fruktgömmena är glänsande bruna, elliptiska med utdragen näbb och vid mognaden nedböjda. Honblommorna har två märken och något plattad nöt.
Loppstarr Loppstarr har ett mycket karaktäristiskt utseende och bör inte kunna förväxlas med någon annan svensk växt. De enda övriga starrarter som har ett enda toppställt ax med nedböjda fruktgömmen är taggstarr (C. pauciflora) och borststarr (C. microglochin), men båda dessa har mycket smala, gulaktiga fruktgömmen.

Loppstarr Utbredning. Loppstarr är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på fuktiga, kalkrika ängsmarker och stränder. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pulicaris kommer av latinets pulex (loppa) och syftar på fruktgömmenas likhet med bitande loppor.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepul.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg