Slokstarr

Carex pseudocyperus L.

Dronningstorr Knippe-Star Varstasara Cyperus Sedge Schein-Zypergras-Segge

Slokstarr

Beskrivning. Slokstarr är en tämligen högväxt, löst tuvad starr med skilda han- och honax. Hela växten är livligt grön och bladen är platta. Axsamlingen består av ett hanax och tre till fem honax, stödbladen är långa och når över axsamlingen. Honaxen sitter på långa tunna skaft och är vid mognaden hängande. Axfjällen är långa, smala och uddspetsade. Fruktgömmena sitter tätt och är gulgröna, samt har lång näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt.
Slokstarr har ett mycket speciellt utseende vilket gör att den knappast kan förväxlas med andra arter.

Slokstarr

Utbredning. Slokstarr är ganska sällsynt men kan på sina håll vara ganska talrik, speciellt i östra Svealand. Den växer i näringsrika sjöar, diken och dammar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Slokstarr

Användning. Slokstarr är en mycket vacker art som ibland odlas i dammar. Förr användes de breda bladen för att täta tunnor.

Etymologi. Artnamnet pseudocyperus kommer av latinets pseudo (falsk) och Cyperus som är det vetenskapliga namnet på släktet parasollagar (Cyperus). Namnet betyder falsk cyperus, vilket syftar på artens likhet med vissa arter i detta släkte. Det svenska namnet slokstarr skall inte förväxlas med slakstarr (C. laxa).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En ganska vacker art, särdeles egendomlig med sina slutligen nästan knippvis hängande och genom de ut- eller tillbakakrökta, smalsprötade nötgömmena liksom taggiga ax...
...För sina breda blad är också Slokstarren användbar i tunnbindar-yrket."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepse.html
Senaste uppdatering: 22 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg