Åsstarr

Carex pallens (Fristedt) Harmaja

Vetenskapliga synonym: C. digitata L. var. pallens Fristedt
Svenska synonym: åsfingerstarr

Ås-Star Harjusormisara

Beskrivning. Åsstarr ser i alla avseenden ut som vispstarr (C. digitata), som dock skiljer sig genom mörkare axfjäll, mörkare stödblad till nedersta honaxet och smalare, något spetsigare fruktgömmen. Åsstarr brukar vanligen betraktas som en varietet av vispstarr då de är oklart avgränsade från varandra.

Utbredning. Utbredningen för åsstarr är ofullständigt känd men arten är funnen i flera landskap i Mellansverige. Den föredrar sandiga växtplatser, som åsar och sandbackar. Första fynduppgift är från "Gransjö gästgifvaregård i löfskogen vid Helgumssjön" och publicerades av R. F. Fristedt i hans avhandling Växtgeografisk skildring af södra Ångermanland 1857. Han skriver också att han även påträffat den i "södra branterna af Ulfberget i Herjeådalen" och han lämnar en svensk beskrivning av sitt fynd lite senare, i Botaniska Notiser 1857. Åsstarr beskrevs som en egen art först år 1986 av Harri Harmaja i artikeln Carex pallens, an overlooked Fennoscandian species (Annales Botanici Fennici 23). Typmaterialet, som samlades in av Fristedt, finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet pallens är latin och betyder blek, namnet syftar på att arten är blekare än vispstarr (C. digitata).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Carex digitata L. v. pallens Frist. - Blek, äfven alla slidorna blekgröna, nästan bladlösa, axen merendels kortare skaftade och mera närmade än hos hufvudarten. Genom sitt utseende påminner den högeligen om C. ornithopoda, men genom hufvudkarakteren (fruktens) hör den till C. digitata. Mera luxurierande exemplar, försedda med bladbärande slidor, visa slägtskap med C. pediformis."

Ur Literatur-öfversigt. 1. Växtgeografisk skildring af södra Ångermanland av R. F. Fristedt (Botaniska Notiser 1857)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepns.html
Senaste uppdatering: 16 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg