Frösöstarr

Carex pediformis C. A. Mey.

Vetenskapliga synonym: C. rhizina Blytt ex Lindblom, C. rhizodes Blytt (ssp. rhizoides)
Svenska synonym: jämtlandsstarr

Mattestorr Frösö-Star Jalkasara

Beskrivning. Frösöstarr är en ganska storväxt, ofta mattbildande starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Strået har mörkbruna bladslidor nertill och bladen är ungefär lika långa som strået. Axsamlingen består av ett hanax och två eller tre honax. Honaxen är smala och glesblommiga. Axfjällen är hinnkantade och bruna med grön mittnerv. Fruktgömmena är håriga och elliptiska med kort näbb. Honblommorna har tre märken och trekantig nöt. I Sverige förekommer bara underarten rhizoides (Blytt) H. Lindb.
Frösöstarr har ett speciellt utseende och bör inte kunna förväxlas med någon annan svensk starrart. Största likheten finns med vispstarr (C. digitata) som dock skiljs på mindre storlek, avsaknad av krypande jordstam och tätare axsamling.

Utbredning. Frösöstarr är en sällsynt art som är talrikast i Jämtland, men har spridda förekomster ända ner till Uppland. Den växer på torra backar och ängar. Första fynduppgift är från Jämtland och publicerades i Botaniska Notiser 1857 (Nordstedt 1920). Arten hittades av Th. Krok i "Östersund vid Björnmyran", exemplar insamlade vid Björnmyran av Krok i juni 1856 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet pediformis (fotlik) syftar på axsamlingens form. Det svenska namnet jämtlandsstarr används ibland i stället för frösöstarr, men skall inte förväxlas med jämtstarr (C. lepidocarpa spp. jemtlandica) som är en underart av näbbstarr (C. lepidocarpa).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Carex pediformis All. Östersund vid Björnmyran. T. K. [Th. Krok] - Ny för Sverige."

Ur Strödda Underrättelser. Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens Flora av T. M. Fries (Botaniska Notiser 1857)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/careped.html
Senaste uppdatering: 19 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg