Strandstarr

Carex paleacea Schreb. ex Wahlenb.

Vetenskapliga synonym: C. maritima O. F. Müller, C. paralia V. I. Krecz.
Svenska synonym: havsstarr

Havstorr Strand-Star Vihnesara

Strandstarr Beskrivning. Strandstarr är en tämligen storväxt starr med krypande jordstam och skilda han- och honax. Stråna är skarpt trekantiga och växer ofta i bestånd, men ganska få skott är axbärande. De fertila skotten är ofta lägre än de vegetativa. Bladen är rent gröna med långa, platta bladskivor som är tämligen slaka. De basala bladslidorna är brunaktiga. Stråna har ett till flera hanax, det nedersta ofta något lutande. De två eller tre honaxen är vanligen hängande, tre till fyra centimeter långa, och sitter på tunna axskaft. Fruktgömmena är gulaktiga utan tydliga nerver, omvänt äggrunda och något plattade. Axfjällen är brunaktiga Strandstarr och utdragna i en borstliknande udd som är mycket längre än fruktgömmena. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Strandstarr kännetecknas av sina synnerligen framträdande axfjäll och kan då den är i ax inte förväxlas med någon annan starr. De axbärande stråna är emellertid korta och axen är därför ofta dolda bland bladen.

Utbredning. Strandstarr är sällsynt och förekommer endast i Bohuslän och norra Halland, samt i Norrbotten. Arten växer på sandiga, dyiga eller leriga havsstrandängar. Första fynduppgift är från Bohuslän och publicerades 1805 (Nordstedt 1920).

Strandstarr

Etymologi. Artnamnet paleacea kommer av latinets palea (fjäll) och betyder 'fjällig', vilket syftar på axfjällens långa spetsar. Det äldre latinska namnet Carex maritima används numera på arten bågstarr (C. maritima) men med auktorsbeteckningen Gunnerus. Det svenska namnet strandstarr har förr använts på arten jättestarr (C. riparia).

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hafsstarren är en av våra utmärktaste och vackraste Starrarter. RETZIUS upptager den först såsom svensk i Supplementet till sin Prodromus (1805)."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepca.html
Senaste uppdatering: 9 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg