Taggstarr

Carex pauciflora Lightf.

Sveltstorr Fåblomstret Star Rahkasara Few-flowered Sedge Wenigblütige Segge

Taggstarr Beskrivning. Taggstarr är ett lågväxt halvgräs med trådsmala blad. Strået har ett ensamt toppställt ax med hanblommor överst och honblommor underst. Ax av taggstarr Fruktgömmena är långsmala och gulaktiga, vid mognaden nedböjda. Honblommorna har tre märken och avlång, nästan cylindrisk nöt.
Taggstarr kan förväxlas med borststarr (C. microglochin), men den senare har mindre fruktgömmen med en tydligt utskjutande, borstlik blomaxel.

Taggstarr Utbredning. Taggstarr är tämligen allmän i hela landet utom i norra delen av fjällkedjan. Den förekommer på näringsfattiga myrar, ofta i vitmossa. Första fynduppgift publicerades år 1781 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pauciflora kommer av latinets paucus (fåtalig) och flos (blomma) och betyder fåblommig.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepau.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg