Lappstarr

Carex parallela (Laest.) Sommerf.

Vetenskapliga synonym: C. dioica L. var. parallela Laest.

Smalstorr Smal Star Soukkasara

Lappstarr Beskrivning. Lappstarr är ett lågväxt halvgräs med skilda han- och honplantor och trådsmala blad. Axet sitter ensamt i toppen av strået och har antingen bara hanblommor eller bara honblommor. Hanaxet är smalt elliptiskt med ljusbruna axfjäll och honaxet är smalt och mörkbrunt. Fruktgömmena har släta kanter och en kort slät näbb. Honblommorna har två märken och plattad nöt.
Lappstarr är mycket lik nålstarr (C. dioica), den senare skiljs genom bredare och tätare honax med fruktgömmen som är sträva i kanten.

Lappstarr Utbredning. Lappstarr förekommer sällsynt i fjällen, från Åsele Lappmark till Torne Lappmark. Den växer på fuktig och kalkrik mark. Första fynduppgift är från Lule Lappmark och publicerades av Lars Levi Laestadius år 1822 (Nordstedt 1920). Flera exemplar av lappstarr som är insamlade av Laestadius i Lule Lappmark 1821 finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri

Lappstarr Etymologi. Artnamnet parallela kommer av latinets parallelus (parallell) och syftar på de jämnsmala fruktgömmena.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Carex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/carex/carepar.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg